Hem        Om        Cv        Galleri        Bränningstekniker           Aktuellt        Historik        Kontakt
                                                                                                                                                                                                                                                                               

  2 0 2 0  ▼

 
 Keramikstudion fanns här
sommaren 2020:

Sommargalleriet på Östergarn
Östergarn Hallgårds 144
623 68 Katthammarsvik

Öppet: 24/6 - 2/8
onsdag  -  söndag 13 - 17
 
           
 
             

 


 Öppna Ateljèer på Gotland ble inställt våren 2020
p.g.a.  corona virus.

Presentationer och kontaktinformation om alla medlemmar
finns på ÖA's webbplats:

www.oppna-ateljeer.se

länk till min presentation hittar du
här
    

 


 
 

▲  2 0 2 0  ▲

 
     
 

  2 0 1 9  ▼

 

 


 
 Mina trädgårdsfacklor visades i årets säsong av  "S å  m y c k e t   b ä t t r e"  i TV4. (2019)   Historiken börjar i botten på sidan  
 
        

 


 
            
 


 Deltar i utställningen "Kalkstensdrömmar" på Gotlands Konstmuséum.
 en utställning som visade den gotländska keramikens mångfald och
 keramikerna bakom den, med betoning på bruksgodset. (2019)
 

 


 


 
 S o m m a r g a l l e r i e t  i  Grötlingbo på Gotand (2019)
 
               

 


 


 
          
 
"Öppna Ateljéer" på Gotland 2019.

 

 


 


 
 

▲  2 0 1 9  ▲

 
     
 

  2 0 1 8  ▼

 

 


 
 Mina trädgårdsfacklor visades i årets säsong av  "S å  m y c k e t   b ä t t r e"  i TV4. (2018)
 
                     

 


 

 
Antagen som  medlem  i  K o n s t ha n t v e r k s c e n t r u m - 2018.
Till min sida.

Konsthantverkscentrum är en yrkesorganisation bestående av

770 konsthantverkare från hela Sverige. Läs mer!
 

 


 
       T o r s h ä l l a   h ö s t m a r k n a d - 2018

 


 
     S o m m a r u t s t ä l l n i n g  i  Norra Hamnmagasinet i Nyköping med Hantverksgruppen Sörmland - 2018.

 


 
    N y a  å t e r f ö r s ä l j a r e  av min keramik (2018)

  "Söderbönans Kaffe och te", Eskilstuna        "Galleri Fiskhuset", Nyköping         "Galleri Sjöhästen", Nyköping

 


 
          
 
 Öppna Ateljéer på Gotland - 2018
 


 


 


 
   T o r s h ä l l a   K o n s t r u n d a  2018

 


 
 

▲  2 0 1 8  ▲

 
     
 

  2 0 1 7  ▼

 

 


 
    S a m l i n g s u t s t ä l l n i n g e n  "J U L K U L" på  Galleri Sjöhästen, Nyköping 2017.


   
     J u l u t s t ä l l n i n g  i  Norra Hamnmagasinet i Nyköping med Hantverksgruppen Sörmland 2017.

  
  
 Mina trädgårdsfacklor brinner stämningsfullt i årets säsong av  "S å  m y c k e t   b ä t t r e", TV4.- 2017
 
   
     
   


   
     S o m m a r u t s t ä l l n i n g  i  Norra Hamnmagasinet i Nyköping med Hantverksgruppen Sörmland 2017.

 


 
          
 
Öppna Ateljéer på Gotland - 2017.

 

 


 


 
  S o m m a r g a l l e r i e t   i  Ganthem  på  Gotland  2017.
         
                

 


 
 

▲  2 0 1 7  ▲

 
     
 

  2 0 1 5 - 2 0 1 6  ▼

 
                                                                                           

 


 
          
 
Öppna Ateljéer på Gotland - 2016.

 

 


 


 
 S o m m a r g a l l e r i e t   i  Träkumla på Gotland 2016.
 
                        


   
                                                                                         ▲  2 0 1 5 och 2 0 1 6  ▲

                                                                                                                  

LottaMari Eriksson  -  Keramikstudion   -  +46(0)73-651 31 53  -     -  www.keramikstudion.com