Hem         Om         Cv         Galleri         Bränningstekniker         Aktuellt         Historik         Kontakt

 
 
 
 
 
   
Här i mitt galleri finner du en mångfald av
ljusbärare för inom- och utomhusbruk,
brukskeramik i stengods
-  och en och annan juvel  . . .


Mitt formspråk är enkelt och avskalat.
Mitt arbetssätt präglas av precision
och noggrannhet. Att hitta mitt formspråk
är en ständig resa i skapandeprocessen. 
Ljusbärare
 
Brukskeramik "Stenstrandsdrömmar"
 
Brukskeramik "Kalkstensdrömmar"
 
 


 


 

 
 

 

 

 L J U S B Ä R A R E    

 
 
 

     

   
 
              
           
                till toppen av sidan
                                                                                                                                                                                                      
 

             
 

B R U K S K E R A M I K

 

" S t e n s t r a n d s d r ö m m a r "

 
 
   
                  till toppen av sidan  
                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                

"Stenstrandsdrömmar"
Som liten flicka drömde jag om att bli arkeolog. Den lilla knappfossilen hittade jag
efter timtals letande vid stenstranden i Kappelshamn på Gotland. Mitt strandfynd blev
ett avtryck i leran och en symbol för min förkärlek till de vackra stenstränderna på ön.

 
 

 
 

B R U K S K E R A M I K

 

" K a l k s t e n s d r ö m m a r "

 
 

 
                till toppen av sidan
                                                                                                                                                                                                       

 

 "Kalkstensdrömmar"
Min stengodsserie i vitt/grått/svart där det vita står för kalksten, det grå för de grå lammen
och de vackra stenmurarna och med det mattsvarta påminns jag om medeltiden. 

 

LottaMari Eriksson  -  Keramikstudion   -  +46(0)73-651 31 53  -     -  www.keramikstudion.com